AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Oldu 2021

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Oldu 2021? Agi asgari geçim indirimi dahil Asgari Ücret ne kadar olacak? Çocuk sayısına göre AGİ kaç TL? AGİ Asgari geçim indirimi nedir, nasıl hesaplanır? Sizler için 2021 yılında Asgari Ücretlilerin eline kaç TL geçecek araştırması yaptık. Son rakamlara göre 2021 yılında ASGARİ Ücretlilerin eline Agi dahil geçecek rakamlar aşağıda:

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Brüt 3577,50 , Net: 2825.90TL olarak açıklandı. Asgari ücrete net 500 TL zam yapıldı.

Asgari geçim indirimin hesabını aşağıda kısaca anlattığımız üzere, AGİ hesaplanabilmesi için asgari ücret rakamının belli olması gerekiyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlenmişti. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2020 yılında AGİ dahil Asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.

AGİ Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında asgari ücretin brüt tutarı esas alınıyor. 2021 yılı için belirlenen ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50’si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
• Üçüncü çocuk için %10’u
• Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

YENİ »
Evergrande Krizi: Çin devi Evergrande ve Bitcoin İlişkisi

Bunu rakamlarla gösterdiğimizde daha kolay anlayacaksınız:

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Hesaplanması

Bekar biri için

Asgari brüt ücret: 3.577,5 TL (2020)

Çalışanın kendisi için AGİ oranı: %50

Gelir Vergisi oranı: %15

AGİ = 3.577.5 * %50 * %15 = 268 TL

Evli, Eşi çalışmayan, İki çocuklu

Asgari brüt ücret: 3.577,5 TL (2020)

Çalışanın kendisi için AGİ oranı: %50 + eşi % 10 + 1. çocuk %7,5 + 2. çocuk 7,5

Gelir Vergisi oranı: %75

AGİ = 3577 * %75 * %15 = 402 TL

2020 Yılı İçin AGİ Miktarları

 • Bekar 268 TL
 • Evli, eşi çalışmayan 338 TL
 • Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362 TL
 • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402 TL
 • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456 TL
 • Evli, eşi çalışan 268 TL
 • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 362 TL
 • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 402 TL
 • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 456 TL
 • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 483 TL
 • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 509 TL

AGİ Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eşlerin her ikisinin çalışması durumunda çocuklar indirimden nasıl faydalanır?
Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa; her ikisi için ayrı ayrı indirim uygulanırken, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine indirim uygulanır.

Boşanma varsa hangi eş indirimden faydalanabilir?
Boşanma varsa nafaka ödeyen tarafa indirim uygulanır.

Çocuk ve eş kapsamı uygulamada nasıl belirtilmiştir?
Çocuk Kapsamı; Mükellefle birlikte oturan ya da mükellef tarafından bakılan (nafaka verenler, evlat edinenler, anne veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle beraber oturanlar.) çocuklar için indirim uygulanır.

Yorum yapmak ister misiniz?