Regaib Kandili Anlamı ve Önemi: Regaib Kandilinde Ne Olmuştur?

Regaip Kandili Anlamı ve Önemi: Regaip Kandilinde Ne Olmuştur?

Regaib Kandili Anlamı

Regaip, kelime olarak, ‘herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek’ demektir. Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

Hadis-i şerifte buyrulur:

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez: Bunlar: Receb’in ilk cuma gecesi, Şaban’ın 10 beşinci gecesi, cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi.”(Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)

Regaib Kandili Ne Zaman?

Üç Aylar, Kamerî Takvime göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, mânevî huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regâip gecesi, yirmi yedinci gecesi, Miraç  gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi de Kadir gecesidir.

Regaip Kandilinde nasıl ibadet edilir?

Üç aylardan ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili olarak geçen mübarek bir gecedir. Bu gece dualar, namazlar bereketlenir, Kur’an’lar okunur. Her kandilde olduğu gibi Regaib Kandili’nde de Müslümanlar birbirinin kandilini kutlar.

Hiç şüphesiz her zaman dua etmek gerekir. Bununla birlikte dua ve istiğfarların çokça kabul edildiği zamanlar ve mekanlar vardır. İşte idrak ettiğimiz Regaip Gecesi böyle bir zaman dilimidir. Böyle gün ve geceleri vesile kılarak hayatın çeşitli sıkıntıları ile nefsin şiddetli baskıları karşısında mücadelede yorgun düşen ruhlarımıza dua ve niyazla yeniden heyecan ve coşku kazandırmalıyız. Sadece kendimiz için değil, ümmet şuuruyla bütün Müslümanlar için de dualar edebilmeliyiz. O halde geliniz bu gece başta Rabbimiz olmak üzere, kendimiz, çevremiz ve tüm varlıklara karşı tutumumuzun muhasebesini yapalım. Davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirelim. Geçmişin kirlerinden arınarak gelecek için yeni ve tertemiz sayfalar açmak için gayret sarf edelim. Allah’a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirelim

Regaib Kandili Namazı

Regaip Kandili’ne bilhassa sünnet olan özel namaz yoktur. Kaza namazı, hacet namazı, tesbih namazı kılmak tavsiye edilmiştir.

Akşam namazı ile yatsı namazı arasında 12 rekatlık namaz Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun Dualar ve Zikirler kitabında geçmektedir.

Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

Veyahud bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okunur.

Namazı bitirdikten sonra 70 kere

“Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

okunur. Sonra secdeye varılır ve 70 kere

“Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Secdeden başı kaldırıp otururken 70 kere

Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.

okunur. Tekrar secdeye varılır ve 70 kere

Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh

Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

Yorum yapmak ister misiniz?

error: Konu koruması aktif.