YÖK: Yüz Yüze Eğitim Baharda

YÖK‘ten 2021 yılı bahar dönemine ilişkin açıklama geldi:
📌Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak.
📌Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitime devam etmek istemeyenlere kayıt dondurma hakkı verilecek.

YÖK’ten Yazılı Açıklama Yapıldı

Açılmanın sonunda alınan kararlar hakkında

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,
2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,
3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,
4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi

ifadelerine yer verildi.

Resmi açıklama aşağıdadır:

YÖK ünicersite açıklaması

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bilindiği üzere Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020’den bu yana
üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca
“yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde”
sürdürülmektedir.
Yükseköğretim Kurulu bu süreci “güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar”
ile yönetmektedir. Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her
birisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların
bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden
kaynaklanmaktadır.
Ayrıca; “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu” üniversitelerimize iletilmiş,
salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara
yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanınmıştır. Yine bu bağlamda özellikle
uygulamalı eğitimler, staj, iş yerinde mesleki eğitim gibi hususlara da dikkat çekilmiştir.
Küresel Salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın tüm programlarında eğitimler genel
olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam etmektedir. Bununla birlikte
özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik
ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf
öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına
ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığımıza bildirilmektedir.
Yükseköğretim Kurulunca konunun en önemli paydaşları olan “öğretim elemanları” ile
“öğrencilerimizin” de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidilmiştir. Bu maksatla 1
milyon 300 yüz bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte en
büyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlar
ile paylaşılmıştır.
Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında
telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş
şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek 02.02.2021 tarihinde
Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir.
Sağlık Bakanlığı’nın görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda “Son 3
haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını
gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında
önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır” şeklinde bilgi verilerek,
“Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler
eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca
uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa
edilmektedir” denilmektedir.
Bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun
17.02.2021 tarihli toplantısında;
1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla
öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,
2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken
asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,
3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme
yapılacağının göz önünde bulundurulması,
4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin
kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması
hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi
hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş
ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim
Kurulunca, yükseköğretim kurumlarına tanınmış olan inisiyatifler çerçevesinde Sağlık
Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşleri dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması
istenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

YENİ »
KYK Yurt ve Burs Başvuruları Ne Zaman? Başvurular Başladı mı?

Yorum yapmak ister misiniz?

error: Konu koruması aktif.